სიახლეები

:

ძალზე ძლიერ გრძელი სათაური, რომელიც არსად დაეტევა.

Sigh view am high neat half to what.

iub